Alien Blood Wax

ALIEN BLOOD WAX Den nye Fireball SHOW CAR WAX-serien er laget for å gi lakken din en spektakulær og visuell effekt. Alien Blood gir eksepsjonell glans, fargedybde og "slickness".

PrisNOK990,00 inkl. mva.
På lager
  • Produktinfo
  • Faremerking/datablad
  • Produktanmeldelser (0)

Ønsker du å legge til en dyp, våt finish til bilen din? Se ikke lenger enn til Aliens Blood. Vår håndlagde voks består av opptil 50 % Pure T1 Carnauba og 30 % SiO2, som skaper hydrofobe egenskaper og øker fargemetningen til ethvert kjøretøy. I tillegg kan den brukes som et frittstående produkt eller som en topper for envær Fireball-coating. Med enkel påføring gir Alien Blood opptil 3 måneders beskyttelse, Alien Blood vil få bilen din til å se og føles fantastisk ut!


Innhold:

  • 150ml


Egenskaper:


+ veldig enkel påføring
+ svært høy glatthet
+ høyglans finish
+ høy hydrofobitet

Bruk

1. Rengjør, tørk og avfett overflaten grundig før påføring.
(vi anbefaler Fireball REBORN ).
2. Påfør et veldig tynt lag voks jevnt med en applikator (vi anbefaler Fireball Wax Acrylic Pad for dette ) i lette sirkulære bevegelser uten å utøve mye press.
3. Etter å ha påført voksen på hele bilen, tørk av overskuddet med en myk og ren mikrofiberklut og poler til du får et strekfritt tilfredsstillende resultat. (vi anbefaler Fireball Terry Bear Buffing Towel for dette )
4. Et andre strøk etter ca. 2 timer vil gi mer glans og jevnhet.

Merknader:
1. Det tar ca. 6 timer før voksen stivner.
2. I tillegg anbefaler vi å la kjøretøyet stå i et rom hvor det ikke er utsatt for sol eller kontakt med vann i 24 timer etter påføring.
3. Etter 14 dager er voksen fullstendig herdet.
4. Må ikke brukes i direkte sollys og på varme overflater.
5. Oppbevares på et kjølig og skyggefullt sted.
6. Buffe tiden kan variere avhengig av temperatur og fuktighet.
 

 Farepiktogrammer:        

GHS07            
Advarsel           


Faresetninger:

H315: Forårsaker hudirritasjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412: Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter.


Sikkerhetsinstruksjoner:

P280: Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsbeskyttelse.
P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P304+P340: VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at det er behagelig å
puste.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med
vann i flere minutter. Hvis mulig, fjern kontaktlinser. Fortsett
å skylle.
P321: Spesialbehandling (se utfyllende førstehjelpsinstruksjoner på denne etiketten) P362+P364: Ta av forurensede klær og vask før gjenbruk.

 

Last ned datablad HER

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.