BRAZIL WAX

Leter du etter den dypeste, blankeste finishen? Se ikke lenger enn Brazil Wax. Vår førsteklasses voks er håndlaget med 70 % ren T1 Carnauba, og den garanterer en fantastisk glans som vil vare.

PrisNOK1 100,00 inkl. mva.
På lager
  • Produktinfo
  • Faremerking/datablad
  • Produktanmeldelser (0)
Den enkle påføringen gjør det enkelt å få det perfekte utseendet,
og den intense vannavstøtningen vil holde bilen din på den beste måten i opptil 3 måneder.

Innhold:

  • 150ml


Egenskaper:

 

  • 30-70% ren Carnauba Wax
  • Opp til 30% SiO2 
  • Gir super gloss og dybde
  • Unik blomster lukt

Bruk

1. Rengjør, tørk og avfett overflaten grundig før påføring.
(vi anbefaler Fireball REBORN ).
2. Påfør et veldig tynt lag voks jevnt med en applikator (vi anbefaler Fireball Wax Acrylic Pad for dette ) i lette sirkulære bevegelser uten å utøve mye press.
3. Etter å ha påført voksen på hele bilen, tørk av overskuddet med en myk og ren mikrofiberklut og poler til du får et strekfritt tilfredsstillende resultat. (vi anbefaler Fireball Terry Bear Buffing Towel for dette )
4. Vist ønskelig kan et andre strøk påføres etter ca. 2 til 4 timer, dette vil gi mer glans og jevnhet.

Merknader:
1. Det tar ca. 6 timer før voksen herder.
2. I tillegg anbefaler vi å la kjøretøyet stå i et rom hvor det ikke er utsatt for sol eller kontakt med vann i 24 timer etter påføring.
3. Etter 14 dager er voksen fullstendig herdet.
4. Må ikke brukes i direkte sollys og på varme overflater.
5. Oppbevares på et kjølig og skyggefullt sted.
6. Buffe tiden kan variere avhengig av temperatur og fuktighet.

 

Farepiktogrammer:        

GHS07            
Advarsel           


Faresetninger:

H315: Forårsaker hudirritasjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H412: Skadelig for vannlevende organismer med langvarige effekter.


Sikkerhetsinstruksjoner:

P280: Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsbeskyttelse.
P302+P352: VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P304+P340: VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at det er behagelig å
puste.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med
vann i flere minutter. Hvis mulig, fjern kontaktlinser. Fortsett
å skylle.
P321: Spesialbehandling (se utfyllende førstehjelpsinstruksjoner på denne etiketten) P362+P364: Ta av forurensede klær og vask før gjenbruk.

 

Last ned datablad her

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.